poznawać


poznawać
poznawać {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk Id, poznawaćznaję, poznawaćznaje, poznawaćwaj, poznawaćany {{/stl_8}}– poznać {{/stl_13}}{{stl_8}}dk VIIIa, poznawaćam, poznawaća, poznawaćają, poznawaćany {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zdobywać informację, zasób wiadomości o czymś poprzez doświadczenie, zaznajomienie się z faktami itp.; rozumieć relacje zachodzące między różnymi elementami czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Poznawać inne obyczaje. Poznać zasadę działania. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nabywać doświadczenia w związku z czymś, przeżyć coś samemu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Poznać, co to głód. Poznawać zalety i wady dorosłości. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wyczuwać coś, domyślać się czegoś, odgadywać coś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Poznawać czyjeś cechy. Poznać czyjeś zamiary. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'identyfikować kogoś, coś po jego indywidualnych, znanych uprzednio cechach; rozpoznawać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Poznawać kogoś po sposobie mówienia. Poznać kogoś po kaszlu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}zwykle dk {{/stl_8}}{{stl_7}}'zostawać komuś przedstawionym, nawiązywać kontakt z kimś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Poznawać przyjaciół córki. Poznać kogoś na przyjęciu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zapoznawać kogoś z kimś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Poznawać rodziców z teściami. Muszę cię poznać z kimś. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • poznawać — 1. Ktoś kogoś nie poznaje a) «ktoś udaje, że kogoś nie zna, nie zauważa»: Przecież to ty, chciałbym zawołać, byłeś moim wiernym odbiciem, towarzyszyłeś mi tyle lat, a teraz nie poznajesz mnie! B. Schulz, Sanatorium. b) «ktoś dostrzega w kimś… …   Słownik frazeologiczny

  • poznawać — → poznać …   Słownik języka polskiego

  • poznawać się – poznać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedstawiać się sobie nawzajem, nawiązywać kontakt z kimś, stykać się z kimś : {{/stl 7}}{{stl 10}}My już poznaliśmy się. Poznajcie się! {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • poznać — dk I, poznaćznam, poznaćznasz, poznaćznają, poznaćznaj, poznaćznał, poznaćznany poznawać ndk IX, poznaćznaję, poznaćznajesz, poznaćwaj, poznaćwał, poznaćwany 1. «przeniknąć coś myślą, uświadomić sobie związki, zależności między elementami czegoś; …   Słownik języka polskiego

  • odkrywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odkrywaćam, odkrywaća, odkrywaćają, odkrywaćany {{/stl 8}}– odkryć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIc, odkrywaćkryję, odkrywaćkryje, odkrywaćkryty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • badać — ndk I, badaćam, badaćasz, badaćają, badaćaj, badaćał, badaćany 1. «dokładnie, gruntownie poznawać coś za pomocą analizy naukowej» Badać coś teoretycznie, na drodze doświadczalnej (eksperymentalnej); badać za pomocą aparatów, przyrządów a.… …   Słownik języka polskiego

  • inchoatywny — przym. od inchoatiwum ∆ jęz. Czasownik inchoatywny «czasownik oznaczający początek czynności, procesu, stanu, np. poznawać, rozpłakać się, zasypiać» …   Słownik języka polskiego

  • myśleć — ndk VIIa, myślećlę, myślećlisz, myśl, myślećlał, myślećleli 1. «uświadamiać sobie związki, zależności między rzeczami, zjawiskami; poznawać, usiłować rozumieć, rozumować, sądzić, przypuszczać, mniemać; snuć rozważania, zastanawiać się, namyślać… …   Słownik języka polskiego

  • oglądać — ndk I, oglądaćam, oglądaćasz, oglądaćają, oglądaćaj, oglądaćał, oglądaćany obejrzeć dk VIIb, oglądaćjrzę, oglądaćjrzysz, oglądaćjrzyj, oglądaćjrzał, oglądaćjrzeli, oglądaćjrzany 1. «patrząc, zwykle z różnych stron, poznawać coś, zapoznawać się z… …   Słownik języka polskiego

  • rozum — m IV, D. u, Ms. rozummie; lm M. y, D. ów 1. «władza poznawcza umysłu ludzkiego, zdolność myślenia, poznawania, wykrywania związków zależności między postrzeganymi rzeczami, zjawiskami i formułowania sądów, orzekania o tych zjawiskach i… …   Słownik języka polskiego